frame

Y Eksen Kaymas?

suhasuha Yeni Üye
Merhaba arkada?lar ;

Prusa i3, metal ?ase, 0.4 nozzle, 1.75 pla oo-kuma filament kullan?yorum, printer yazmaya ba?lay?p belli bir kal?nl??a geldikten sonra y ekseninde kayma ya??yor.

Bir iki kez deneme yapt?m belli bir kal?nl??a gelince sanki y eksen motoruna gelen ak?m de?i?iyormu? gibi motor kas?l?yor ve t?k t?k t?k diye ses geliyor, bu esnada bir yere mi tak?l?yor diye kontrol ettim ama herhangi bir tak?lma yok.

Bir deneme daha yapt?m, son denememde motor tak?lm?yor, seste gelmiyor fakat bask? belli bir kal?nl??a gelince 1mm 1mm kaymaya ba?l?yor.

De?erlendirmeniz aç?s?ndan hatal? parçalar?n görsellerini de sizlerle payla??yorum, yard?m?n?z ve yorumlar?n?z? bekliyorum.

?imdiden te?ekkür ederim.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Yorumlar

 • InferiusInferius Yeni Üye
  Kay?? yeterince gergin olmayabilir ya da motora ?aft?na takt???n?z kasnak iyi sabitlenmemi? olabilir. Bu ikisini kontrol ederseniz bir ihtimal sorun çözülebilir.

  Bunlara ek olarak çok h?zl? çal??t?r?yorsan?z da kayma yapabilir.
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Y eksende paralellik s?k?nt?s? varm? ?
 • suhasuha Yeni Üye
  Merhaba kay??lar s?k? durumda, kasnak sabitlemesini de kontrol ettim problem gözükmüyor. Y eksendeki paralellikden kast?n e?er civa millerinin birbirne paralel gitmse ise problem yok abi. Ancak bir dü?ümcem var, bu forumda okumu?tum, kayma yazmaya ba?lad?ktan bir süre sonra oldu?undan rampstaki ?s?nmadan kaynakl? oldu?unu dü?ünüyorum. Yar?n tekrar deneyece?im, sonucu bildiricem. Akl?n?za ba?ka fikirler gelirse payla?abilirseniz sevinirim :)
 • togitogitogitogi Yeni Üye
  Sürücülerin üzerinde fan yoksa fan koyarak deneyin.Sürücüler ?s?n?yor ve ad?m kaç?r?yordur bence.
 • suhasuha Yeni Üye
  Merhaba; Bir çok ara?t?rma sonucu problemin motordan kaynakland??? kan?s?na vard?m. Beni epey u?ra?t?rmas?na ra?men sorunu çözmü? olmak sevindirici :) Buradan yard?mda bulunan arkada?lara te?ekkür ederim.
 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  konu kapanm?st?r herkeze tesekkurler

Bir Yorum Bırak

Görsel/dosya bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com
0 505 948 47 57

Get In Touch