frame

Yuxel 3D Printer

sinekelsinekel Yeni Üye
Arkada?lar Merhaba,bu ba?l?k alt?nda elimden geldi?ince yuxel'i sizlere tan?tmaya çal???cam.Teknik özelliklerinden,art?lar? ve eksilerinden bahsedicem. :)

Teknik Özellikler

Bask? Teknolojisi: FDM
Hammadde: ABS-PLA-PETG-HIPS
Bask? Hacmi: 200x200x180 mm
Yaz?c? Ebat?: 330x350x415 mm
Lcd Arayüz Dili: Türkçe
Çözünürlük: 80-300 mikron
Filament Çap?: 1.75 mm
Ba?lant? ?ekli: SD,PC
Extruder Tipi: Bowden
Güç Tüketimi: 300W
A??rl?k: 10Kg


yuxel_preview_featured.JPG


yuxel2_preview_featured.JPG


yuxel3_preview_featured.JPG

Yaz?c?n?n en büyük avantaj? kapal? kasa olmas? ve rijit bir yap?ya sahip olmas?d?r.Daha sonra tabla sadece z ekseninde hareket etti?i için bask? kalitesinde gözle görülür bir çözünürlük art??? var.?ase yüzeyleri pleksi kulland???m için oldukça hafif.

Sol panalde görüldü?ü üzere iki adet switch var bunlar led ayd?nlatma ve fan anahtarlar?.anahtarlar?.Led ve parça so?utucu fanlar direk 12V kayna?a ba?l? bu sayede fanlar? basaca??m parçaya göre manuel olarak kontrol ediyorum.

Kontrol kart? olarak bir çok yaz?c?da oldu?u gibi mega 2560 ve ramps kullland?m.Lcd ekran olarakta 128x64 grafik lcd bulunmakta.Yak?n zamanda vakit bulursam e?er eagle ile arduino ile ramps tümle?ik olan çift yüzeyli bir bir kart çizmeyi planl?yorum.E?er vakit bulupta çizebilirsem onuda open source yapmay? planl?yorum :angel:

Bunlar?n yan? s?ra en büyük s?k?nt?lar?nda biriside bowden ekstruder olmas?.E?er önceden bowden ekstruder kullanmad?ysan?z ilk ba?ta filament de?i?iminde felan zorlanabilirsiniz.Bütün dosyalar? tek konu alt?nda toplamak istemiyorum o yüzden resim,stl,firmware gibi dosyalar? farkl? konularda payla??cam.Birde yaz?c?y? ilk yapt???mda kenarlar?n? aç?k kestirmi?tim fakat daha sonradan çok dayan?ks?z oldu?unu gördüm ve tasar?mda yanlar?n? kapatt?m.(Tasar?m ile resimler aras?nda bu yüzden fark var)

Web Sayfas?: www.yuxel3d.com
Facebook Sayfas?: https://www.facebook.com/yuxel3d
Makinenin dosyalar?na buradan ula?abilirsiniz:
http://www.thingiverse.com/thing:1161804

Bir Yorum Bırak

Görsel/dosya bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch