frame

ABBAS V2'ye ?s?t?c? tabla

Ramses061Ramses061 Yeni Üye
kategorisi ABBAS V2
?yi günler. Abbas V2 yaz?c?m?z var. Ancak 10 cm ve üzeri parçalar? basarken çekme sorunu ya??yoruz. Kalibrasyonumuz düzgün. Basma s?cakl???m?z 215 derece ve Flamentimiz PLA oldu?u halde bile büyük ölçüde çekme sorunu ya??yoruz. Bu yüzden ?s?t?c? tabla kullanmam?z ?art. MK2B modelinde bir ?s?t?c? tabla dü?ünüyoruz. Piyasada en çok bulunan ve maliyeti ucuz olan tabla oldu?u için bunu seçtik. Ancak sizden biraz fikir istiyoruz. Yaz?c?n?n orijinal tabla malzemesi pleksiglass. Is?t?c? tablay? pleksiglass'?n alt?na monte etti?imizde acaba tablay? eritir mi?

Yorumlar

 • hsynzgnhsynzgn Yeni Üye
  abbaslar hakk?nda fazla bilgim yok öylesine tak?l?rken konuya denk geldim bildi?im kadar? ile yard?mc? olay?m.

  plexyglass 80 dereceden sonra ?s?yla deforme olmaya ba?lar. 150 derecede ?s?tarak ?ekillendirilen bir malzemedir.
  tablan?zda cam yok ise bask? yaparken plexy esniyordur muhtmelen. birde deforme olaca?? ?s? s?n?r?na getirirseniz sa?l??l? bir yöntem olmayacakt?r.

  plexy yi iptal edip mk2b + cam ikilisini tercih etmelisiniz.

  size tavsiyem yaz?c?n?z?n tablas?n?n üzerine, bir mk2b koyup deliklerini plexyglass tablan?n üzerine i?aretleyip delmeniz. 4 adet 3 metrik vida ile mk2b nin alt?na yay koyarak plexy ye sabitlemeniz. sonrada cam? k?rtasiyede sat?lan metal mandallar ile mk2b ye tutturman?zd?r. end limitlerin mesafesini de?i?tirerek home noktas?n?n mk2b nin kö?esine denk gelmesini ayarlayabilirsiniz.

  basit ve pratik bir ?ekilde böyle yap?labilir.

  ?s? kontrolü yapabilmek için kart?n?za yaz?l?m? editleyip tekrar yüklemeniz gerekecek tabi :D
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Merhaba , çekme sorununuz hakk?nda foto?raf payla??rm?s?n?z ? Is?t?c? tabla kullanm?yoruz ve önermiyoruz. Sorunu görelim belki ba?ka bir çözüm öneririrz.

  iyi çal??malar
 • Merhabalar. ?ekildeki gibi bir uçtan sürekli kalkmalar oluyor. Ne yapt?ysak düzelmedi. Kalibrasyonu birkaç kez tekrarlad?k. S?cakl??? dü?ürdük. Ama yok yok. Olmuyor.
  Resimdeki ye?il parçan?n sol taraf? gördü?ünüz gibi çekme yap?yor.

  5M9BLq.jpg
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Pleksiye direkt olarak bassan?z. Biz art?k mavi bant kullanm?yoruz.Brim kullan?yor musunuz ?
 • Evet brim kullan?yoruz.Direkt pleksiye basmay? denememi?tim. Onu da deneyece?im.
 • Direkt pleksiye bast?m ve sonuç mükemmel :) Ancak ?imdi de ba?ka bir sorun ç?kt?. Malzemeyi pleksiden nas?l ay?raca??z. Spatula i?e yaramad?.
 • eger çok oneml? ve ve naz?k parca basacaksan?z mav? bant kullan?n
  ama kal?n ve buyuk parcalarda banta gerek yok ilk katman? 0.35 yaparsan?z b?raz zorlama ?le c?kacakt?r
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Kalibrasyonu az yukar? al 0,25mikron kadar.
 • ramses061ramses061 Yeni Üye
  Konuyu tekrar hortlattım. Sebebi ise Abbas V2'ye ısıtıcı tabla takma sevdamdan vazgeçmememdir. Sonunda yaptım. Isıtmayı da manuel olarak yapabiliyorum. Ancak şimdiki sorun yazılım. Az önce yazıcıyı aldığım Tridi firması ile görüştüm ve Abbas'ın kendi firmware üzerinden bu işi yapmamın mümkün olamayacağını öğrendim.
  Sizlerden ve özellikle adminlerden bu yazıcıda kullanabileceğim; aynı zamanda ısıtma tablasının da aktif olarak kullanılabileceği yazılım konusunda yardım bekliyorum.

Bir Yorum Bırak

Görsel/dosya bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch