frame

?nce ve uzun silindirik obje

?yi günler arkada?lar. 4 mm çap?nda ve 10 cm uzunlu?unda bir sütun yapmak istiyorum. Acaba repetier program?nda nas?l bir ak?? ve ilerleme h?z? de?eri giriyorsunuz? Ben h?z? 30'a dü?ürdüm. Ancak sonuç berbat. Kenarlar inan?lmaz pürüzlü ç?kt?. Katman kal?nl???n? 0.2'ye dü?ürdüm. Yine olmad?.

Yorumlar

  • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
    Biz h?zlar? ellemiyoruz. E?itimde ilk kural önce ç?kt? alal?m sonra profesyonelle?elim. Sen ne basmak istiyorsun resmini payla?. Bu arada cihaz?n? imzana ekle görelim ne ile ç?kt? almaya çal???yorsun.
  • Resim ektedir. Basit bir ?ekil oldu?u için ekleme gere?i duymad?m. Çap 4 mm, yükseklik 100 mm.

    Not: Az önce ç?kt?n?n nas?l oldu?unu görmeniz için 1 cm yüksekli?inde ve 4 mm çap?nda bir parça bast?m. Onun resimleri de ektedir. S?cakl?k 215 derecedir. H?zla hiç oynamad?m. PLA markas? OO-KUMA'd?r.
  • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
    Tek mi bas?yorsun. Bundan yanyana 4 tane bas. ç?kt?n?n so?umas?na f?rsat tan?.

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch