frame

3 Boyutlu Yaz?c? ?le Foto?raf Basmak

Mona-Lisa-100-Finished_1_Y67wU58.jpg.980x0_q80_crop-smart.jpg

Uzun süredir facebook da gruplarda soran arkada?lar vard? nas?l yap?ld???na dair. A?a??daki ad?mlarda normal bir image dosyas?n? stl format?na getirerek bask? üstteki foto?rafdaki gibi görünüm almay? aç?kl?yor. Bu bask?da sla makina kullan?larak reçine ile bask? al?nm??. Ayn? bask?y? küçük oynamalar ile pla ve abs ilede alabiliriz.

Foto?raf? 3d ye çevirmek için ihtiyac?m?z olan program photoshop. Photoshopa sahip isek a?a??daki linkden action dosyas?n? indirelim.

1-Lithophane


2-Photosopda üst menüden windows actions'a t?klayarak actions penceresini açal?m.

3-Aç?lan penceredeki sa? üst kö?edeki butona t?klayal?m
Step1-Open-Actions-Menu_1.jpg.647x0_q80_crop-smart.jpg

4-"Load Actions" sekmesine t?klayarak indirdi?imiz actionu yükliyelim
Step2-Load-Actions_1.jpg.647x0_q80_crop-smart.jpg

5-Yükledi?imiz action a?a??da gördü?ünüz gibi listemize geldi
Step3-Lithophane-action-loaded_1.jpg.647x0_q80_crop-smart.jpg

6-Dönü?türmek istedi?imiz image dosyas?n? açal?m. Ben dönü?türmek için Mona Lisa kullan?cam
Mona_Lisa_Small.jpg.647x0_q80_crop-smart.jpg

7-Açt???m?z image dosyas?nda actionumuzu çal??t?rd???m?zda a?a??daki gibi bi görünümle kar??la??caks?n?z. Action tüm i?lemi bizim yerimize yap?yor
Step5-3D_ML.jpg

8-Haz?rlanan 3d görüntüyü stl olarak kaydetmek için a?a??daki gibi ayarlara gelelim
Step6-PrintSettings_1.jpg.647x0_q80_crop-smart.jpg

9- Kaydettikden sonra dosyam?z haz?r art?k. Dilimleyicimize göndererek bask?m?z? alabiliriz.

Deneyen arkada?lar kar??la?t?klar? hatalar? hangi makinada hangi ayarlarla bast?klar?n? payla??rlarsa sevinirim

Yorumlar

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch