frame

A4988 Step Motor Sürücü

hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
pr_01_150_min.jpg?rev=1433178148

A4988 Step Motor Sürücü Kart?, Allegro'nun en kullan??l? mikrostep çift kutuplu bipolar step motor sürücüsüdür. Sürücünün ak?m s?n?rlamas?, yüksek ak?m korumas? ve 5 farkl? mikrostep çözünürlü?ü vard?r. 8-35V aras?nda çal??abilir ve her bobin için 2 A ak?m vermektedir.

Özellikleri :
Basit bir ad?m ve yön kontrol arayüzü
Be? farkl? ad?m çözünürlü?ü: Tam ad?m, Yar?m ad?m, Çeyrek ad?m, Sekizinci ad?m ve Onalt?nc? ad?m
Ayarlanabilir ak?m kontrolü size daha yüksek ad?m oranlar? elde etmek için step motorun nominal geriliminden yukar?da gerilim kullanmas?na olanak veren bir potansiyometre ile maksimum ak?m ç?k??? ayarlaman?z? sa?lar.
Ak?ll? de?i?me kontrolü otomatik olarak do?ru ak?m yava?lama modunu seçer. (h?zl? yava?lama veya yava? yava?lama)
A??r? s?cakl?kta termal kapatma, dü?ük voltaj ve yüksek ak?m korumalar? vard?r.
K?sa devre korumas? mevcuttur.
Sürücü, VDD ve GND pinleri aras?na ba?lanm?? logic voltaj kayna??na (3-5.5V) ve VMOT ile GND aras?na ba?lanm?? motor güç kayna??na (8-35V) ihtiyaç duymaktad?r. Bu kaynaklar?n decoupling kapasitörlerinin karta uygun yak?nl?kta olmas? gerekir ve bu kaynaklar beklenilen ak?mlar?n (güç kayna?? için maksimum 4A kadar) iletilmesine uygun olmas? gerekir.

* Sürüceye voltaj geliyorsa herhangi kablolama veya motor ba?lant?lar?n?n denemesini yapmay?n?z. Sürücüye ciddi zararlar verebilirsiniz. Sürücüyü güçten kesip daha sonras?nda motor ba?lant?lar?n? vs. gerçekle?tirin.

MS1 MS2 MS3 Mikro Çözünürlük
LOW LOW LOW Tam ad?m
HIGH LOW LOW Yar?m ad?m
LOW HIGH LOW Çeyrek ad?m
HIGH HIGH LOW Sekizinci ad?m
HIGH HIGH HIGH Onalt?nc? ad?m

1182.png

robotistan web sayfas?ndan al?nt? yap?lm??t?r.
http://www.robotistan.com/A4988-Step-Motor-Surucu-Karti-Kirmizi-PChttp://www.robotistan.com/A4988-Step-Motor-Surucu-Karti-Kirmizi-PCB,PR-2088.htmlB,PR-2088.html

Yorumlar

  • bu sürücü üzerindeki trimpotu 45 derece sola çevirerek güzel ayarl? oluyor
    çevirirken motor sesinden rahatlad??? anla??l?yor orjinalindeki gibi kulland???mda a??r? ?s?n?yordu sürücüler
    OZR3jA.jpg

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch