frame

TR11 Programlanabilir Robot Kol

hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
kategorisi Robot Kol
robot-kol_1-228x228.jpg

?lkö?retim, lise yada yüksekö?retim ö?renci gruplar? için haz?rlanm?? olan bu robot kol, bilgisayar, yaz?l?m, elektronik mekatronik yada proje derslerinde programlamay? ö?retmek amac?yla geli?tirilmi?tir, tr 11 Programlanabilir Robot Kol'a, C dilini kullanarak program yazabilirsiniz. Yazm?? oldu?unuz bu kodlar ile robot kol istenilen yön ve aç?larda hareket eder, a??z açar ve kapar. Uygun kodlar?n yaz?lmas? ile sonsuz say?da uygulama yapabilirsiniz.

trll_33 klavyedeki butonlardan herhangi birine atayaca??n?z görev ile istedi?iniz i?lemleri bu robot kola yapt?rabilirsiniz. Örnek uygulama ad?na 2 farkl? program yüklenmi? olarak size sunulmu?tur. GÖREV 1 Tu?una bas?ld???nda robot kol k?zaktan madeni paray? alarak kumbaraya atar. GÖREV 2 Tu?una bas?ld???nda ise robot kol, ?ekeri yuvas?ndan alarak barda?a atar ve kar??t?r?r.

robot-kol_3-500x500.jpg

Teknik Özellikleri:

Özellikleri

Ta??ma Kapasitesi 200 gr

Ula?ma Mesafesi 30 cm

Eksen Say?s? 5

Besleme 6 V DC 3 Amper

Performans

Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti 1 mm

Eksen 1 Gövde Dönü? 0° - 156°

Eksen 2 Uzanma 0° - 115°

Eksen 3 Kald?rma 0° - 135°

Eksen 4 A??z Kald?rma 0° - 156°

Eksen 5 A??z Dönü? 0° - 135°

Max H?z

Eksen 1 123%

Eksen 2 123%

Eksen 3 123%

Eksen 4 123%

Eksen 5 123%

Boyut

Toplam Yükseklik 51 cm

Taban Ölçüleri 43cm x 43 cm

A??rl?k 3,1 kg

Çevresel Etkiler

Ortam S?cakl??? 5° C - 45° C

Ba??l Nem Max 70%

Koruma Derecesi ?P 000

Ses Düzeyi Max 30 dB(A)

http://teknorobot.com/index.php?route=product/product&path=78&product_id=67 adresinden al?nm??t?r.

Yorumlar

Bir Yorum Bırak

Görsel/dosya bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch