frame

Extruder Filament Sorunu

Merhaba arkada?lar;
Herkese kolay gelsin prusa i3 metal ?ase 3d printer toplad?m fakat extruder filament kalibrasyonunda sorunumda bir türlü çözemedim ayar yapmadan 100mm gönderiyorum 3mm hatal? çekiyor sonra tekrar 100mm gönderiyorum tekrar 3mm hatal? tekrar deniyorum bu sefer 5mm hatal? çekiyor ayar yap?yorum bu sefer 1mm fazla çekiyor yani kafas?na göre filament çekiyor motor sürücülerine bakt?m multimetre ile hepsini 0.80 yapt?m eskiden bir tanesi 0.63-0.62 aras?nda gidip geliyordu biraz sa?a sola yapt???mda de?er sabitlendi onuda 0.80 e getirdim sonra ba?ka eksendeki sürücü ile de?i?tirdim sorun yine ayn? filament e bask? yapan rulman yay?n? s?kt?m biraz yine yan? acaba nas?l çözebilirim te?ekkürler.

Not: Bask? al?rken parçan?n bir kö?esi alt zemin ve üst zemin düzgün ortas? bombeli oluyor te?ekkürler.

P3 Steel
Wade extruder
e3d clon hotend
Noozle 0.4mm
Nema 17 Motor
Yaz?l?m marlin
A4988 Motor sürücüsü

Cihaz hakk?nda bilgileri eklememi?tim ?imdi ekliyorum.

Yorumlar

 • ilk önce ölçü ale?ndek? degerler? duzgun bulman laz?m 1.52 olacak surucu voltajlar?
  daga sonra eproom ayarlar?ndan 100 mm ceken extruder motornu ?lk önce kaç mm cekt?g?ne gore % olarak hesapya?p eproom ayar? g?rmen gerek?r 3. deneme sonunda duzelecek
 • Is? ile çektirme di?lisini yada hobbed boltu iyi kontrol et, rulmanla filamenti iyice s?k??t?r. Elinle çekince gelmesin.
  sonra 100 mm filament verme i?ini de h?zl?ca yapma. Repetierdeki baya h?zl? veriyordu belki s?cakl?k yeti?medi?i için oluyor olabilir sakince versin. Birde öyle dene
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Resim eklermisin, hem extruder hemde ç?kt?lardan.
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  @belen3d
  Hocam aradaki hesab? yap?p yaz?l?ma yaz?p yap?yorum ilk te do?ru çekiyor sonra tekrar yap?nca 1mm eksik fazla çekiyor tekrar arka arkaya yap?nca sap?t?yor

  @Serkan Y?ld?r?m
  Hocam ben arka arkaya gönderiyordum birde sizin dedi?iniz gibi arada bekleyip yavas ?ekilde göndereyim

  @hacibot
  Hemen ekliyorum hocam kusura bakmay?n?z.

  Resimleri ek olarak ekleyecektim fakat fazla oldu?undan kabul etmedi.
  EqbBRv.jpg
  EqbBRv.jpg
  j2LaW9.jpg
  2kyR9L.jpg
  B0E1AV.jpg
  ZVWaOg.jpg
  lyL8bB.jpg
  ngkaJ5.jpg
  vLmlJm.jpg
  1k43GY.jpg
  ylmvj0.jpg
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  100mm 3mm ba?lang?. içn fena say?lmaz. Bence parçalar?n çok kötü görülmüyor. Ba?ka parçalar yapt?n m?, ABS kullan?yosun ve onun çekmesi fazlada olabilir. Is?t?c? tabla fazla s?cak olabilir. ilk ç?kt?larda bunlar? almam?z 1 ay sürmü?tü heyt be.

  Kalibrasyonu kontrol et.ortas? fazla yap???yor gibi.
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  hacibot yazdı:
  100mm 3mm ba?lang?. içn fena say?lmaz. Bence parçalar?n çok kötü görülmüyor. Ba?ka parçalar yapt?n m?, ABS kullan?yosun ve onun çekmesi fazlada olabilir. Is?t?c? tabla fazla s?cak olabilir. ilk ç?kt?larda bunlar? almam?z 1 ay sürmü?tü heyt be.

  Kalibrasyonu kontrol et.ortas? fazla yap???yor gibi.
  Belirtmemi?tim kusura bakmay?n PLA sar? 1.75mm 190 derecede ?s?t?yorum filament kullan?yorum tabla yamuk çok zor ayarl?yorum ortas?nda biraz bombe var yap??s?n di?pe 70 derecede ?s?t?yorum. parça basarken bazen yüzeyde filament gelmiyor ( resimde gözüküyor delik oluyor oras? )kalibrasyondan di?e dü?ünüyorum.Bu parçalardan ba?ka parça basmad?m
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Tablan?n üstüne cam koy , ?s?tma mavi bant kullan öyle bir dene
 • hobbed boltun di? k?s?mlar?n? görebilir miyim makro çekim atar m?s?n
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  @ozgurtheking Ekte foto?raf payla?t?m buyrun hocam
  @hacibot hocam ?s?t?c? tabla üzerinde 2mm cam var üzerine stick yap??t?r?c? sürüyorum mavi maslekeme band? al?p deneyece?im.
 • ta1drta1dr Bilir Kişi
  slicer ne kullan?yorsun ?
  extrusion multiplier degerinin 1 olmas? laz?m bazi slicer larda flowrate diyede gecer...
  birde mm/step hesaplamas?nda malum ondal?kl? say? c?kar step motorlu sürümlerde bu ondal?kl? k?s?m a?ag? yukar? yakla??k olarak tutar çünki step motorda ya bir ad?m döner yada dönmez aras? yok

  her?ey dogru ise extrusion multiplier ile düzelte bilirsin...

  ama benim kulland???m prinderde direk driver da 2-3 mm fark var hatta extrusion multiplier 0.95 de hiç bir sorun yok
  prusa kullan?rkende degerler ayn? idi...

  özetle mm/step hesab?n? yapt?n ve fark? ne kadar aza indirdiysen fazla kafana takma....
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  ta1dr yazdı:
  slicer ne kullan?yorsun ?
  extrusion multiplier degerinin 1 olmas? laz?m bazi slicer larda flowrate diyede gecer...
  birde mm/step hesaplamas?nda malum ondal?kl? say? c?kar step motorlu sürümlerde bu ondal?kl? k?s?m a?ag? yukar? yakla??k olarak tutar çünki step motorda ya bir ad?m döner yada dönmez aras? yok

  her?ey dogru ise extrusion multiplier ile düzelte bilirsin...

  ama benim kulland???m prinderde direk driver da 2-3 mm fark var hatta extrusion multiplier 0.95 de hiç bir sorun yok
  prusa kullan?rkende degerler ayn? idi...

  özetle mm/step hesab?n? yapt?n ve fark? ne kadar aza indirdiysen fazla kafana takma....

  Öncelikle yard?mc? oldu?unuz için te?ekkür ederim.
  Cura , Simplify3D de kullan?yorum dedi?iniz ayar? biliyorum fakat hiç denemedim deneyece?im. Extruder için hobbed bold tan süphelenmi?tim Özgür ASLAN abi ye anlatm??t?m oda bana hobbed bold gönderdi fakat kendi extruderimde daha kullanamad?m ölçüleri tam olmuyordu ona uygun parça basmam laz?m.

  Ba?ka bir sorun daha var hocam onu bir türlü çözemedim pla 190 derece ?s?t?c? tabla 70 + prit bazen kag?t band bast?g?m küp 20x20x20 mm olan alt ve üst ölçüleri ortalama tutuyor ortas? ise bombe oluyor.Farkl? ayarlarla ve ba?ka programlarla g code ald?m yine bir türlü düzelmiyor acaba motorlar ?s?nd??? için mi bozuyor di?e dü?ünmü?tüm sonra motor sürücüsü ayar? dü?ürdüm motorlar art?k çok az ?s?n?yor kay??lar gergin bö?le ilk alt güzel ç?k?yor sonra parçan?n ortas?na do?ru bombe yap?yor parça yükselide tekrar yükseliyor ramps 1.4 te z yerine 2 tane jumper takm??t?m bundan kaynaklan?r m? acaba te?ekkür ederim ?imdiden.
 • ta1drta1dr Bilir Kişi
  bombe olay? san?r?m Z ekseninde bir problem var gibi...
  Z ekseni mm/step ayar?n ile kulland?g?n jumper lar önemli
  5mm vidal? milde full jumperlar tak?l? oldugunda 4000mm/step olmal? eger iki takd?ysan tabi ms1 ms2 ye mi yoksa ms2 ms3 mi tak?l? datasheet den degerine bakmak laz?m ..
  bence sen full hepsine tak z ekseni mm/step ayar?n? eger 5mm vidali mil kullan?yorsan 4000 yap birde z ekseni acceleration ayar?n? 0 yap h?z?n? max 5 yap (feedrate ) zira z ekseni cok h?zl? olmas?na gerekyok...
  ayr?ca vidal? millerin rahatca c?k?p indi?ine emin ol
  motor amper ayarlar?n?
  bu video ya göre tekrar gözden gecir
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  ta1dr yazdı:
  bombe olay? san?r?m Z ekseninde bir problem var gibi...
  Z ekseni mm/step ayar?n ile kulland?g?n jumper lar önemli
  5mm vidal? milde full jumperlar tak?l? oldugunda 4000mm/step olmal? eger iki takd?ysan tabi ms1 ms2 ye mi yoksa ms2 ms3 mi tak?l? datasheet den degerine bakmak laz?m ..
  bence sen full hepsine tak z ekseni mm/step ayar?n? eger 5mm vidali mil kullan?yorsan 4000 yap birde z ekseni acceleration ayar?n? 0 yap h?z?n? max 5 yap (feedrate ) zira z ekseni cok h?zl? olmas?na gerekyok...
  ayr?ca vidal? millerin rahatca c?k?p indi?ine emin ol
  motor amper ayarlar?n?

  bu video ya göre tekrar gözden gecir

  Benim motor sürücüleri ayarlar?n? yapt?m hepsi ayn? 0,65 amper motorlar gayet düzgün çal?s?yor z eksen de 2 tane jumpers demi?tim bakt?m 1 tane ortaya takm???m ona göre ayarlardan 1010 yazm??s?m hepsini tak?p 4000 yapacag?m rahatçana yukar?ya ç?k?p iniyor kumpas ile kontrol ettim birbirine e?it

  kgBRG7.jpg
  B0Pgvj.jpg
  3aLVpp.jpg

  180 Derece bask? 70 derece bask? da
  j23bZ9.jpg

  ?n?allah çözebiliriz hocam
 • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
  Yükselirken yalpa yapmas? kay??lardan olabilir . onlar? biraz daha ger. çok s?k? ise biraz gev?et. X ta??y?c? kay???n yukar? ç?karken geriliyor olabilir mi onada dikkat et. Makine Prusa i3 klonu muydu. ( Asl?nda imzalara elinizde olan cihazlar? yazman? ne güzel olur böylece hatal? makineyi kolayca te?hi? ederiz. ) X idler 'de e?er mil delikleri geni? ise miller yukar? ç?k?nca kayabilir. Olmad? oralara s?cak silikon atabilirsin.
 • hyffaehyffae Yeni Üye
  hacibot yazdı:
  Yükselirken yalpa yapmas? kay??lardan olabilir . onlar? biraz daha ger. çok s?k? ise biraz gev?et. X ta??y?c? kay???n yukar? ç?karken geriliyor olabilir mi onada dikkat et. Makine Prusa i3 klonu muydu. ( Asl?nda imzalara elinizde olan cihazlar? yazman? ne güzel olur böylece hatal? makineyi kolayca te?hi? ederiz. ) X idler 'de e?er mil delikleri geni? ise miller yukar? ç?k?nca kayabilir. Olmad? oralara s?cak silikon atabilirsin.

  ?lginizden dolay? te?ekkür ederim hocam makina prusa i3 steel ?ase x eksen de ?öyle bir ?ey oldu gt2 kasnak 5mm rulman yatakta 608zz 8mm oldu?u için bunu takt?m kay?? 5mm den 8 mm e do?ru çapraz gidiyor ve ortas?nda extruder var kay??lar gergin millerin ç?k??lar?na s?cak silikon ile kapatt?m hocam. Te?ekkür ederim.

  174 Derece bask? h?z? 70 derece tabla sonuç
  2k1bz2.jpg
 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  sorununuz çözüldümü lütfen sorun çözüldüyse bildirin

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch